Monte

Letní tábory vedené podle zásad respektujícího přístupu a přirozeného vzdělávání, 

se zaměřením na environmentální výchovu a rozvoj osobnosti.

Jsme hrdými učiteli ve škole pro budoucí super hrdiny, aneb zážitkové dílny "Děti ví jak na smetí".

Letní tábory a víkendovky, kde hlavní roli hraje ticho a les.

Kreativní, nesoutěžní programy pro rodiče s dětmi vytváří skvělou atmosféru k osobnímu růstu.