Monte

Zábavné programy vedené podle zásad respektujícího přístupu a přirozeného vzdělávání, se zaměřením na environmentální výchovu a rozvoj osobnosti

Děti ví jak na smetí

Monte tábory a víkendovky

Programy pro rodiny